cześć


cześć
czci; f
(kult, uwielbienie) reverence

cześć! — (na powitanie) hi!, hello!; (na pożegnanie) see you!

oddawać lub składać komuś cześć cześć — +dat to worship sb

ku czci cześć — +gen in memory of

na cześć kogoś/czegoś — (bankiet) in hono(u)r of sb/sth

* * *
I.
cześć1
f.
czci- Gen. czci
1. (= hołd) honor, Br. honour, homage; (= uwielbienie) adoration; (= szacunek) respect; ku czyjejś czci l. na czyjąś cześć in honor of sb, in sb's honor; oddawać komuś/czemuś cześć pay homage to sb/sth; okazywać komuś cześć pay homage to sb; winniśmy im najgłębszą cześć we owe them the deepest respect; z wielką/niezwykłą czcią with great/utmost respect.
2. (= godność) honor, dignity, face; stracić/ocalić swoją cześć lose/preserve one's dignity; odsądzać kogoś od czci i wiary drag sb's name through the mire; przywracać kogoś do czci restore sb's good name.
II.
cześć2
int.
(powitanie)
1. hi; hello; cześć, chłopaki! hi, guys!
2. (pożegnanie) see you (around); bye; bye-bye; Br. cheers; ta-ta; żart. adios (amigo); ciao; no to cześć see you later, then.
3. no i cześć (= i na tym koniec) and that's (the end of) it; to moja sprawa i cześć it's my business, and that's the end of it.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • cześć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. czci, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} głęboki szacunek, poważanie, uszanowanie (dla kogoś, czegoś); także okazywanie tego uczucia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć dla kogoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • część — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. częśćści; lm M. częśćści {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} element jakiejś całości, fragment czegoś dający się wydzielić lub wydzielony, jakaś ilość spośród takich samych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • cześć — ż V, DCMs. czci, blm 1. «szacunek, poważanie, poszanowanie, uznanie; kult, uwielbienie» Postawa pełna czci. Mieć kogoś, coś w wielkiej czci. Otaczać kogoś, coś czcią. Ucałować coś ze czcią. Żywić dla kogoś cześć. ◊ Cześć komuś, czemuś «skrót… …   Słownik języka polskiego

 • część — ż V, DCMs. częśćści; lm MD. częśćści 1. «wycinek jakiejś całości, będący wynikiem podziału lub wyodrębniony teoretycznie dla bliższego określenia czegoś (np. miejsca); jeden z elementów, na które dzieli się jakaś całość, pewna ilość z całości;… …   Słownik języka polskiego

 • część — 1. Lwia część (czegoś) «znaczna, główna część (czegoś)»: (...) program muzyczny, który jak wiadomo stanowi lwią część programu, opracowany jest w tym sezonie bardzo atrakcyjnie, przede wszystkim z punktu widzenia posłannictwa radia w szerzeniu… …   Słownik frazeologiczny

 • cześć — 1. Ktoś bez czci i wiary; ktoś wyzuty z czci i wiary «ktoś bez honoru, ktoś pozbawiony zasad moralnych»: (...) rewolucje miały takich karierowiczów bez skrupułów, bez czci i wiary (...). PrzWsp 4/1927. 2. Odsądzać kogoś od czci i wiary «oceniać… …   Słownik frazeologiczny

 • cześć [koniec] pieśni — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} mówiący wyraża tym zwrotem przekonanie, że to już koniec czegoś, nie ma nic więcej do zrobienia, jakaś sprawa jest definitywnie zamknięta, zupełnie oczywista; koniec, po zawodach : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • cześć pracy — {{/stl 13}}{{stl 8}}wykrz. {{/stl 8}}{{stl 7}} żartobliwe pozdrowienie kierowane do osoby (osób) wykonującej ( ych) jakąś pracę, zwykle fizyczną {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • część mowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} klasa wyrazów wyróżniona na podstawie właściwych im cech formalnych, także znaczeniowych i ewentualnie fleksyjnych, np. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przyimek, spójnik, wykrzyknik {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • lwia część — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} część czegoś znacznie większa od pozostałych; główna część, czasem prawie całość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sprytem i bezwzględnością zagarnął lwią część majątku. Lwią część dochodów pochłaniała spłata… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • na cześć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś, czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} w celu uczczenia kogoś, uświetnienia czegoś; dla wyrażenia uznania i szacunku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przygotowano na jego cześć uroczystą kolację. Bankiet wydany na cześć zagranicznej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień